VHF / UHF / SHF


VHF/UHF-Empfangsmessplatz


VHF/UHF/SHF-Sendeplatz (auch für Satelliten)